Stichting beheer erfgoed Leo K. Zeldenrust

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nummer 85682365

De stichting heeft ten doel het beheren van het erfgoed van Leo K. Zeldenrust, geboren op 14 januari 1905 en overleden op 24 december 1977.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het beheren van de auteursrechten op de tekeningen, aquarellen, illustraties en overige werken van Leo K. Zeldenrust;
  • het verstrekken van toestemming en licenties met betrekking tot hetgebruik en exploitatie van de werken van Leo K. Zeldenrust;
  • het verzamelen van informatie over de werken van Leo K. Zeldenrust;
  • het uitgeven van boeken en andere geschriften;
  • het houden van tentoonstellingen;
  • het exploiteren van een website;
  • het bevorderen van dan wel verrichten van andere activiteiten welke bijdragen aan het doel van de stichting,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbandhoudt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.